Category: Technology

ออกแบบระบบ automation

การออกแบบระบบอัตโนมัติส่งผลให้มนุษย์ตกงานมากขึ้นหรือไม่การออกแบบระบบอัตโนมัติส่งผลให้มนุษย์ตกงานมากขึ้นหรือไม่

ในชีวิตประจำวันของเรานั้นเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าระบบอัตโนมัติได้เข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตของเราเป็นอย่างมาก และระบบอัตโนมัตินี้ยังเป็นระบบการทำงานที่มีแนวโน้มที่จะพัฒนาและเติบโตเพิ่มมากขึ้นไปอีกเรื่อย ๆ โดยหน้าที่หลักของระบบอัตโนมัติคือเพื่ออำนวยความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตให้กับเราไม่ว่าจะเป็นการใช้รีโมทคอนโทรลสำหรับเปิด-ปิดรถยนต์ หรือในบางรุ่นก็มีระบบขับอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องขับรถเองแต่เป็นคนควบคุม เป็นต้น และนอกจากนี้ระบบอัตโนมัติก็ลุกลามไปยังวงการอุตสาหกรรมที่เรียกว่า การออกแบบระบบ Automation ซึ่งการออกแบบระบบ Automation นี้เป็นระบบที่มีการออกแบบให้เครื่องจักรทำงานแบบระบบอัตโนมัติ โดยเป็นประโยชน์อย่างมากต่ออุตสาหกรรมทำให้สามารถควบคุมและช่วยลดความเสียหายจากการทำงานโดยแรงงานของคน รวมไปถึงช่วยให้โรงงานนั้นลดการจ้างงานเพื่อลดต้นทุนการผลิตอีกด้วย ซึ่งแน่นอนอาจส่งผลให้มีคนตกงานเป็นอย่างมากโดยเฉพาะพนักงานฝ่ายผลิต ข้อดีของการเลือกใช้ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม ช่วยลดต้นทุนการผลิต ต้นทุนที่เห็นชัดว่าลดแน่นอนคือต้นทุนการจ้างงานของพนักงาน เพราะเมื่อเรามีการออกแบบระบบ Automation แล้วจะทำให้โรงงานไม่จำเป็นต้องจ้างคนมาทำงานในจำนวนมาก ๆ แต่ใช้เครื่องจักรทำงานแทนเพราะเราวางระบบไว้หมดแล้ว ประหยัดเวลาในการทำงาน ในการใช้ระบบนี้ทำให้โรงงานอุตสาหกรรมสามารถบริหารจัดการเวลาได้ดีขึ้น และเมื่อเราวางระบบเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนทำงานก็ง่ายขึ้น อีกทั้งยังช่วยประหยัดเวลาในการทำงานด้วยเพราะบางครั้งสินค้าปริมาณหนึ่งใช้คนผลิตนานกว่าใช้เครื่องจักรเพราะเครื่องจักรทำงานไวกว่า สามารถเสริมฟังก์ชันการทำงานของเครื่องจักรได้ ระบบอัตโนมัตินี้เราสามารถเสริมฟังก์ชันการทำงานได้ทุกเมื่อที่เราต้องการ โดยสามารถเสริมฟังก์ชันเพื่อเพิ่มการควบคุม

รางวายเวย์

เหตุผลที่การตรวจอุปกรณ์ต่างในโรงงาน ถึงมีความสำคัญเหตุผลที่การตรวจอุปกรณ์ต่างในโรงงาน ถึงมีความสำคัญ

ในโรงงานนั้นมีอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เราอาจจะไม่เคยเห็นและไม่เคยได้ยินอยู่มากมาย เนื่องจากว่าถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในโรงงานเท่านั้น ซึ่งเชื่อว่าหลาย ๆ คนนั้นอาจจะคุ้นภาพแต่ไม่รู้จักชื่ออย่างแน่นอน  และ ในบทความนี้เราจะมาพูดถึง 5 เหตุผลที่การตรวจอุปกรณ์ต่างในโรงงาน ถึงมีความสำคัญ  ถ้าหากเราไม่ตรวจเช็คให้ดี ๆ นั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง   อุบัติเหตุต่าง ๆ   อย่างแรกที่สำคัญเลยนั้นคือในเรื่องของอุปกรณ์ต่าง ๆ นั้นถูกออกแบบมาเพื่ออำนวยความสพดวกของมนุษย์อย่างเรา และ ยังรวมถึงการช่วยป้องกันอุบัติเหตุต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน อย่างเช่น รางวายเวย์ หรือ รางไฟต่าง ๆ ที่ใช้ เพื่อเดินสายไฟให้เป็นระเบียบ และ ยังรวมถึง ตู้MDB ที่คอยบควบคุมไฟต่าง